Bocah Donya

Even voorstellen

Sandra Apeldoorn, ondernemend ,out of the box denken , past bij mij

Gedurende de laatste 14 jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij de Jeugd en gezinsbeschermers en vervolgens bij Stichting Nidos als Jeugdbeschermer.

Bij de Jeugd en gezinsbeschermers was ik gericht op het werken met hoog risico zaken, multiprobleem gezinnen en het organiseren van netwerk bijeenkomsten. De ervaring en expertise in intercultureel werken is opgedaan bij stichting Nidos  door het volgen van meerdere interne trainingen in interculturele communicatie. De theorie kon ik met voldoening toepassen in de praktijk.

Op dit moment werk ik deeltijd in loondienst voor het horizon college en de gemeente Hoorn. Middels een project onderzoeken we hoe de hulpverlening beter kan aansluiten bij de mbo scholen. Ik merk dat ik het erg waardevol vindt om op beleidsniveau mee te kunnen denken om de hulpverlening  voor jongeren te verbeteren. Ik ervaar dat het bij mij past om advies te kunnen geven de verdieping te zoeken en samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Van de gesprekken met mensen uit het werkveld of op beleidsniveau word ik enthousiast en ik zie vervolgens weer mogelijkheden. Daar ga ik dan enthousiast mee aan de slag

Mijn interesse voor andere culturen is ontstaan door het werken met de gezinnen maar ook door mijn eigen gezinssituatie. Ons gezin bestaat uit twee culturen, de Nederlandse en Javaanse cultuur.

In 2018 ben ik op de traditionele Javaanse wijze getrouwd. Door het samen leven binnen twee culturen maar ook door het dagelijks werken met gezinnen uit andere culturen kwam ik erachter hoe interessant het is om je te verdiepen in ieder zijn levenswijze en een manier te vinden om daarop aan te sluiten. Het geeft voldoening wanneer je met kleine stappen een ander weer op weg kan helpen.

Mijn kracht? Ik ga voor kinderen en ouders door het vuur.   Ik heb  geen 9 tot 5 mentaliteit en werk indien nodig mutli-disciplinair. Bij  onvoldoende kennis omtrent een bepaalde hulpvraag is er een groot netwerk aan professionals om mij heen, die geraadpleegd kan worden. Er wordt daadwerkelijk hulp geboden aan het kind.