top of page
IMG-20221128-WA0004.jpg

Juni Larmonie

Na enkele jaren te hebben gewerkt met jongeren wil ik nu meer voor het systeem doen waar de jongere zich in bevind.
Vraaggericht en oplossingsgericht werken zijn methodes die ik graag toepas bij jeugd.
Omdat jongeren onlosmakelijk verbonden zijn aan een systeem en een omgeving kan je veel meer in kaart brengen door een systeemgerichte aanpak toe te passen.

 

"Het geheel is meer dan de som der delen".

Image by Silvestri Matteo

Voor mij is een geslaagde hulpverleningsproces een gezamenlijke avontuur waarin de hulpvrager en ik een ontwikkeling door hebben gemaakt.


Ik werk graag met ouders én kinderen samen, in hun eigen huis en omgeving en ga uit van ieders mening, wens en mogelijkheden, waarbij veiligheid en heldere rolverdeling voorop staat. Het uitgangspunt is tenslotte dat zíj weer samen verder kunnen, nadat de hulp is afgerond.

bottom of page