Klachtenregeling

U heeft het recht een klacht in te dienen bij het klachtenportaal Zorg

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulpaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten.

Wanneer u een klacht heeft, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen.

Mailadres: Kinddonya@gmail.com

 

https://klachtenportaalzorg.nl/over-klachtenportaal-zorg/over-de-jeugdwet/

Klachtenportaal.png