Bocah Donya

Regio Alkmaar als verwijzer

Wij zijn door de regio Alkmaar sinds maart 2021 geaccepteerd als jeugdhulp verlener

Wij staan in de jeugdgids van deze regio

Clienten kunnen doorverwezen worden in deze aangesloten gemeentes naar ons

Wij werken samen met meerdere gespecialiseerde zzp ers in onze jeugdhulp