Bocah Donya

Regio den Helder als verwijzer

Ook in de regio Den Helder zijn wij vanaf 1 juli 2021 ingekocht als jeugdzorg en jeugdzorg extra

Clienten kunnen doorverwezen worden in deze aangesloten gemeentes naar ons

Wij werken samen met meerdere gespecialiseerde zzp ers in onze jeugdhulp