Bocah Donya

Samenwerking met Marlies Pfann

Mijn naam is Marlies Pfann, geboren in Alkmaar (Nederland) op 10 februari  1964. Ik woon  in Julianadorp en werk als directeur bij het Internationaal Vrouwen Centrum in Den Helder. Ik heb Indonesische Talen en Culturen, Antropologie en Sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ik ben, zoals uit studie en werkveld blijkt, erg geïnteresseerd in mijn medemens, in het bijzonder in migranten. Wat beweegt iemand om eigen huis en haard te verlaten om in een nieuwe omgeving opnieuw te beginnen. Wat geeft de migrant de veerkracht en vooral: wat kan ik er toe bijdrage

n dat de migrant slaagt in dit proces. Zelf ben ik een remigrant en werk vanuit mijn kennis én ervar

ing, die ik verwerk in de ontwikkeling van mijn trainingsmateriaal. Hierbij maak ik gebruik van mijn ervaring als migrant levend in een ‘ik –en een wij cultuur’.

Naast migratie en participatie  ben ik geïnteresseerd in eer gerelateerd geweld (EGG) en heb mij hier ook in geschoold. Ik heb veel ervaring door de opzet van het regionaal Platform Eergerelateerd Geweld, waarbij alle etnisch religieuze organisaties van de Noordkop vertegenwoordigd zijn en ervaring met het helpen oplossen van casussen vanuit mijn werk als directeur van het Internationaal Vrouwen Centrum.