top of page

Ondersteuning aan Scholen

Jeugdhulpverlening in school; verbinden en snel schakelen

Voor scholen kan BocahDonya van meerwaarde zijn omdat er veel kennis is wat betreft het inschakelen van passende hulpverlening. Bocah Donya is, doordat zij een groot netwerk heeft, in staat om snel contact te kunnen leggen met hulpverleningsinstanties. Bocah Donya streeft ernaar om de juiste ondersteuning te kunnen bieden die past bij de problematiek van de leerling, het gezin en de school.

Hierbij valt te denken aan:

  • Kinderen die traumatische ervaringen opgedaan hebben door een (vecht) scheiding en daarvan last ondervinden in het functioneren op school.

  • Begeleiding van nieuwkomers in een school.

  • Bemiddelen tussen ouders en school wanneer er weerstand vanuit ouders is om hulpverlening op te starten.

  • Bemiddelen tussen ouders en school wanneer er financiële problematiek in het gezin aanwezig is en dit van invloed is op de ontwikkeling van het kind.

  • Hechtingsstoornis van het kind en het bijkomende gedrag van het kind in de klas.

  • Een verstoorde groepsdynamiek in de groep, bijvoorbeeld meerdere kinderen in de klas die elkaar negatief beïnvloeden.

Het geeft de school ondersteuning en verlichting wanneer men Bocah Donya consulteert. De verbinding met de hulpverlening wordt gelegd, de regie wordt zo nodig overgenomen en de communicatie tussen ouders en de school wordt geoptimaliseerd.

Plan van aanpak

Wanneer er vanuit de school ondersteuning gewenst is, kan er contact opgenomen worden met Bocah Donya. Na een verkennend telefonisch gesprek kan er een afspraak worden gemaakt. Vervolgens zal er vanuit maatwerk een lijn uitgezet worden, hierbij valt te denken aan een gesprek met de ouders van het kind of een gesprek met de leerkracht.

Wanneer de hulpverlening voor het kind/kinderen van buiten de school nodig is kan Bocah Donya hierin in bemiddelen; zoals contact opnemen met de gemeente/ hulpverleningsinstanties in overeenstemming met ouders, waardoor de hulp snel geïndiceerd kan worden.​

"Bocah Donya is een spin in het web bij het regelen van passende hulpverlening."

bottom of page