top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities​

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De opdrachtnemer: BOCAH DONYA, gevestigd en kantoorhoudende te Schagen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86533851 ;

De opdrachtgever: de partij met wie de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie de opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

De overeenkomst: de opdracht die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer heeft verstrekt en door de opdrachtnemer is geaccepteerd;

De opdracht: het door de opdrachtnemer vervaardigen of geven van adviezen gericht op functioneren van kinderen waarbij de specialiteit ligt op interculturele communicatie en/of (korte) ambulante begeleiding geven aan gezinnen;

2. Verdere gegevens van algemene voorwaarden worden u op verzoek gestuurd

bottom of page