top of page

Kernwaarden

Bij Bocah Donya staan de volgende kernwaarden centraal:
  • Het kind en de jeugdigen staan altijd voorop zonder daarbij de omgeving en factoren die van invloed zijn uit het oog te verliezen.

  • Verbinding zoeken tussen scholen, gezin en hulpverlening, tussen nieuwkomers en hulpverleners. Vanuit Bocah Donya wordt er samen gewerkt met professionals die vanuit het breed inzetbare netwerk ingezet kunnen worden. Netwerken en contacten leggen is van grote meerwaarde voor Bocah Donya.

  • Maatwerk leveren: Bocah Donya is gericht op het aansluiten bij de nieuwkomers(het kind en het gezin). Bocah Donya wil niet alleen op casus niveau de problematiek benaderen maar kan ook meedenken bij complexe vraagstukken. Dit kan bestaan uit het advies geven op beleidsniveau, aan professionals maar ook vanuit ambulante begeleiding het systeem benaderen. Bocah Donya onderzoekt welke werkwijze nodig is om de problematiek onder nieuwkomers op te lossen.

"Het benaderbaar maken van de problematiek onder nieuwkomers gezinnen is ons streven."

bottom of page