top of page

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMO voor cliënten met een niet-Westerse achtergrond

Toewerken naar zelfredzaamheid is het uitgangspunt van onze begeleiding, die wij bieden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We sluiten aan bij de hulpvraag en de behoefte van de cliënt. De begeleider en de cliënt gaan samen werken aan de doelen die zijn vast gesteld tijdens het intake gesprek.

We stellen een plan van aanpak op, waarin de doelen worden opgenomen. De doelen worden (elk half jaar?) geëvalueerd met de verwijzende instantie.

Wij vinden het van essentieel belang om de cultuur van de cliënt mee te nemen in de begeleiding, om daar rekening mee te houden en te zien als meerwaarde. Door maatwerk te leveren proberen wij kwetsbare mensen te helpen om alle uitdagingen van het leven aan te gaan. Voor gezinnen met een andere culturele achtergrond, die niet zijn opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving en minder kennis hebben van het Nederlandse systeem, zijn deze uitdagingen vaak nog een stuk groter. Binnen onze begeleiding hebben we aandacht voor deze uitdagingen en gaan we ze aan.

We werken samen met culturele hulpverleners, die de taal van onze gezinnen spreken en de ‘culturele brug’ kunnen slaan.

"Ons doel is om de cliënt weer in zijn eigen kracht te zetten, zodat ze zonder ons weer verder kunnen gaan."

bottom of page