top of page

Klachtenregeling

Klachtenregeling

U heeft het recht een klacht in te dienen bij het klachtenportaal Zorg

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulpaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten.

Wanneer u een klacht heeft, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen.

Mailadres: info@bocahdonya.nl

 

https://klachtenportaalzorg.nl/over-klachtenportaal-zorg/over-de-jeugdwet/

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Bocah Donya BV

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Bocah donya BV neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Bocah Donya BV.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000

  • Mail naar info@akj.nl

  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur

bottom of page