top of page

Trainingen

De training: Een brug tussen culturen

Doel van de training:

Het doel van de training is de cursisten mee te nemen in het leven van de vluchtelingen vanuit het oogpunt van de vluchteling. De cursisten worden zich hierdoor meer bewust van hun eigen handelen en de kennis van interculturele sensitiviteit die nodig is om deze doelgroep de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

 

De training bevat de volgende elementen:

  • Juridische kennis met betrekking tot vluchtelingen;

  • Vergroten van vaardigheden op het gebied van intercultureel vakmanschap door middel van interactieve speltechnieken;

  • Theoretische kennis over vluchtelingen, de verschillende fases van de vluchtelingen met de bijkomende problematiek, gezien vanuit het oogpunt van de vluchteling;

  • Er wordt ingegaan op de werkwijze om vluchtelingen op een passende en aansluitende manier te begeleiden en ondersteuning te bieden.

"Een reis door de wereld van intercultureel sensitief vakmanschap."

bottom of page