top of page
Missie​

Vanuit Bocah Donya zien wij de meerwaarde erin dat allen die betrokken zijn bij de opvoeding van het kind in balans blijven met elkaar, waardoor de ontwikkeling van het kind niet in de knel komt en het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn:​

  • De verbinding zoeken

  • Maatwerk leveren

  • Intercultureel aansluiten

Het is belangrijk om ieder zijn cultuur/ religie te erkennen en te zien als meerwaarde.

Visie

Het standpunt wat centraal staat in de begeleiding : we stellen de ontwikkeling en veiligheid van het kind voorop.

Een kind mag een kind zijn en de Jeugd mag jeugd blijven

Vanuit Bocah Donya is het advies mede gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect naar de opvoeders/ouders. Aanbeveling geven waarin zij zich gehoord voelen om het gesprek aan te kunnen gaan over hun eigen waarden en normen. Samen zoeken naar een voor ieder acceptabele manier van aansturing van het kind vormt een van de uitgangspunten. Vanuit Bocah Donya gaan we graag het gesprek aan met professionals over de culturele verschillen en de benadering hierin gericht op het cliëntsysteem. Het gebruik maken van tolken/mediators is een tweede uitgangspunt in de gesprekken zodat ouders zich vrij voelen om hun gevoelens en bijkomende emoties te kunnen bespreken..

"Bocah Donya vindt het belangrijk om samen met de professionals de balans te zoeken en bewaren in het aansturingsproces van clienten."

Missie & Visie

bottom of page