top of page

Manon Postmus

Sinds 2008 ben ik werkzaam in de hulpverlening waar ik mij met veel plezier en op verschillende gebieden heb ontwikkeld en nog steeds ontwikkel. Bij iedere functie stond veiligheid en het belang van de 'cliënt' centraal. Zodoende heb ik mij gespecialiseerd als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

Juist wanneer het gaat om een vorm van geweld merkte ik een grote kloof tussen mensen met een westerse afkomst en de mensen van een andere afkomst.

In oktober 2022 heb ik de eer gekregen om mijn kennis en ervaring in te zetten als leidinggevende en zorgcoördinator bij Bocah Donya. Vanuit deze rol ben ik met name op de achtergrond betrokken bij de gezinnen. Ik mag collega's ondersteunen, aansluiten bij evaluatie gesprekken en meedenken bij, soms lastige, vraagstukken. Daarnaast kan ik met collega's bij Bocah Donya de kloof tussen westerse en niet westerse normen en waarden verkleinen door kennis te combineren met goed luisteren naar en samen te werken met de gezinnen.

bottom of page