top of page

Stefan Sikking

Ik ben Stefan Sikking, 47 jaar en woon in co-ouderschap samen met mijn twee kinderen. Ik heb een groot hart voor de (jeugd)zorg en wil hieraan graag mijn steentje bijdragen. Met ruim 7 jaar werkervaring met pubers met ernstige gedragsproblemen en 5 jaar werken binnen de complexe problematieken in de pleegzorg heb ik veel verschillende kanten van de zorg leren kennen.

Mijn kracht is dat ik een echte verbinder ben, ik zoek altijd de juiste ingang en hecht veel waarde aan een goede samenwerking. Contact maken, inlevingsvermogen en humor zijn sterke eigenschappen van mij. Ik durf me kritisch op te stellen naar mijn eigen handelen en beschik hiermee over een goed reflecterend vermogen.

Door goed uit te vragen wat de hulpvraag precies is komen we gezamenlijk tot het stellen van haalbare doelen en houden we samen de voortgang in het vizier.
Voor mij bestaat het individu met een probleem niet en betrek zoveel als mogelijk het gezin/de omgeving bij de persoon waarmee het probleem gezamenlijk aangepakt wordt.

In 2011 heb ik mijn Sociaal Pedagogisch Werker diploma behaald en heb dit een vervolg gegeven door de HBO Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening met succes af te ronden in 2014.
Gedurende mijn loopbaan heb ik mezelf constant weten te ontwikkelen door trainingen en cursussen te weten; Contextuele Hulpverlening, Sociale Netwerk Strategieën, Zorgen voor getraumatiseerde kinderen,
Kindermishandeling en Huiselijk geweld, 113 suïcidepreventie, Hechting, Omgaan met agressie, Sexting en
Grooming en Motiverende Gespreksvoering.

bottom of page