top of page

Ylva van den Berg

Ik heb een ambulante praktijk gericht op vaktherapie (spel en beweging) en ouderbegeleiding voor kinderen en ouders met een vlucht- en migratieachtergrond. Binnen de speltherapie integreer ik, vanuit mijn achtergrond als kinder-yogatherapeut lichaamsgericht werk met oefeningen en spel gericht op beweging en ademhaling. Bij vaktherapie staat niet het praten, maar het doen en ervaren tijdens de therapiesessie centraal.

Na mijn Bachelor Social Work, Taal- en Cultuur Studies Arabisch en mijn Master Conflict Studies en Mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht, woonde ik ruim tien jaar in het Midden-Oosten waar ik programma’s ontwikkelde en aanstuurde voor humanitaire organisaties gericht op psychosociale hulp en bescherming voor kinderen in oorlogsgebieden en op de vlucht. Eind 2018 verhuisde ik terug naar Amsterdam en sindsdien zet ik mijn humanitaire werk voort als consultant. Ik miste het directe werk met kinderen en hun systeem, en voelde een motivatie om mijn internationale ervaringen in te zetten voor het bevorderen van het welzijn van kinderen met een vlucht- en migratieachtergrond in Nederland. Zodoende volgde ik de Master-opleiding tot speltherapeut met een specialisatie in speltherapie voor vluchtelingenkinderen. Daarnaast ontwikkelde ik mij verder in lichaamsgerichte begeleiding van kinderen, onder andere via de opleiding tot kinder-yogatherapeut. Naast mijn praktijkruimte in Amsterdam, werk ik op locatie (en soms in onderaannemerschap), zoals bijvoorbeeld op (nieuwkomers)scholen, asielzoekerscentra, noodopvang en blijf van mijn lijf-huizen.

bottom of page